ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

UYAP (ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ) NEDİR ?

 

HIZLI, GÜVENLİ, ŞEFFAF VE KALİTELİ ADALET

-“Gecikmiş adalet adalet değildir” ilkesinden hareketle adaletin hızlandırılması için gerekli ve en önemli altyapı UYAP sayesinde oluşturulmaktadır. UYAP'ın en önemli özelliklerinden biri olan her tür bilgiye ve verilere süratli ve kolay erişim sayesinde adli hatalar asgariye indirilmektedir. Bu suretle şeffaflık ve kalite de arttırılmaktadır.

GELİŞEN TEKNOLOJİDEN YARARLANAN ÇAĞDAŞ YARGI

-Tüm Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve Adalet personelinin elektronik posta adresleri (e-mail) oluşturularak kullanımlarına sunulmuş, sınırsız ve süratli internet erişim imkanı sağlanmıştır. Bu sayede yargı mensuplarının kendi aralarındaki iletişimi ile Bakanlık, Yargıtay ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimlerinde kolaylık ve sürat sağlanmaktadır.

GENİŞ VE GÜNCEL BİLGİ BANKASI

-Tüm yargı mensuplarının süratle ve kolaylıkla her tür mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve mütalaa), yüksek yargı içtihatlarına, bilimsel makale ve çalışmalara erişim imkanı sağlanmaktadır.

HER TÜR VERİYE KOLAY VE HIZLI ERİŞİM

-Adli sicil kayıtları, nüfus kayıtları gibi verilerle, yargıya gerekli tüm diğer verilere süratle ve kolaylıkla erişim imkanı sağlanmaktadır.

TÜM BU NEDENLERLE UYAP (ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ):

Yargıya sürat, güven, kalite, şeffaflık, teknoloji, geniş ve güncel bilgilere kolay erişim, her tür veriye seri ulaşım sağlayan çağdaş bir yargı ve adil bir adalet sistemidir.