ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İ Z M İ R
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR ADLİYESİ KADROLU İCRA KÂTİPLİĞİ
BAŞVURU DUYURUSU

Kadrolu İcra Kâtipliği Adaylarının başvuruda teslim edeceği evraklar:

Başvuru süresi olan 02/01/2017 - 16/01/2017 tarihleri arasında Komisyonumuzda başvuracak veya evraklarını mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla APS ile Komisyonumuza gönderecek adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

            a) İcra Kâtipliği sınavı Başvuru Formu (EK-1),
            b) 4 Adet Fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna, 2 tanesi arşiv araştırma formuna yapıştırılacak, 1 tanesi elden teslim edilecek),
            c) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği (e-devletten alınanlar geçerli sayılmayacaktır),
            d) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,
            e) Arşiv Kayıtlı Adli Sicil (Sabıka) Kaydı (e-devletten alınanlar geçerli sayılmayacaktır),
            f) Mal Bildirim Formu (EK-2),
            g) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı (EK-3),
            h) Örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası,
            ** Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.
            i) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak 2 adet ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (imzalanıp fotoğraf yapıştırılacaktır) (EK-4),
            j) Erkek Adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durumlarını gösterir belge (e-devletten alınanlar geçerli sayılmayacaktır),

NOT ;
            Arşiv Araştırması Formu ile Askerlik Durum Belgesi yanında bulunmayan veya göndermeyen adayların en geç Uygulama Sınavı tarihine kadar (04/02/2017) bu belgeleri Komisyonumuza teslim etmeleri/ göndermeleri gerekmektedir.

EKLER :


            İlanı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında görüntülemek için tıklayınız.

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 02/01/2017