ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İ Z M İ R
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR ADLİYESİ KADROLU İCRA KATİPLİĞİ
UYGULAMA SINAV SONUÇLARINA ve SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARA
İLİŞKİN DUYURUDUR

04 Şubat 2017 Cumartesi günü yapılan Kadrolu İcra Katipliği UYGULAMA SINAVI sonucu (EK-1) yayınlanmış olup;

65 adet Kadrolu İcra Kâtipliği pozisyonu için sözlü sınava katılmaya hak kazanan aday sayısı 195 iken (65x3=195), sözlü sınava çağırılacak aday sayısını belirleyen asgari doğru kelime sayısındaki (105 doğru kelime) eşitlik nedeniyle en çok doğru kelime yazan 198 aday sözlü sınavlara katılmaya hak kazanmıştır.

SÖZLÜ SINAV ADALET BAKANLIĞINCA YAPILACAK OLUP SÖZLÜ SINAVIN YERİ ve ZAMANI (www.pgm.gov.tr adresinden) AYRICA BİLDİRİLECEKTİR.

SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER;

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 07 Şubat 2017 Salı gününe kadar;

  • 6x9 cm ebadında 2 (iki) adet fotoğraf,
  • Mal Bildirimi Formu (EK-2),
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-3),
  • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı (EK-4),
  • Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durumlarını gösterir belge (e-devletten alınanlar geçerli sayılmayacaktır),
  • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları için diploma veya mezuniyet belgesinin aslını,

Sınav birimine elden teslim etmeleri veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EKLER;

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 04/02/2017