ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İ Z M İ R
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA İLİŞKİN DUYURUDUR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, ataması İzmir Adalet Komisyonu Başkanlığına bağlı ceza infaz kurumlarına toplam 38 (otuzsekiz) cezaevi katibi alınacağı bildirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilanına göre, Sözleşmeli Cezaevi Katibi Aday tespit listesinde sıralamaya giren ilk 760 adayın, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü klavye uygulama sınavına alınacağı bildirilmiş ise de, ilgili uygulama sınavının yapılacağı tarih 28 Ocak 2017 Cumartesi olarak değiştirilmiştir.

Belirtilen tarihte yapılacak uygulama sınavına kabul edilen adayların listesi İzmir Adliyesi websitesinden ayrıca duyurulacaktır.

Sözleşmeli Cezaevi Katipliği başvurusunda bulunan adaylara ilanen duyurulur. 17/01/2017

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 17/01/2017