ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Cezaevlerine Alınacak 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak Çalışmış Olanlardan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Sınavını
YEDEK OLARAK Kazanan Adaylar Hakkında Duyuru

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılan Cezaevlerine personel alımına ilişkin 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak Çalışmış ve sözleşmesini en geç 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteğiyle feshetmiş adaylar arasından sözleşmeli infaz ve koruma memuru alımına ilişkin sözlü sınav sonucu 19/01/2017 tarihinde Adliyemiz internet sitesinden açıklanmıştır. (EK-1)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 14/04/2017 tarih 45891 sayılı yazısı gereğince; 30/06/2017 tarihine kadar yedek adayların da yerleştirme işlemi yapılacağından, aynı komisyon içerisinde yedek olarak yerleşebilecek adayın bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle atama gerçekleştirilebileceğinden;

19/01/2017 tarihinde Adliyemiz internet sitesinden yayınlanan listede yedek olarak başarılı olduğu belirtilen 111-134 başarı sırası aralığındaki 24 adaydan diğer adalet komisyonlarına merkezi kura ile atanmak isteyenlerin aşağıda belirtilen evrakları en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar Komisyonumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

* Yedek olduğu halde merkezi kura ile atanmak istemeyen adayların ise feragat ettiğine ilişkin dilekçesinin Komisyonumuza gönderilmesi gerekmektedir. 17/04/2017

Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe (EK-3)
  • Öğrenim belgesinin aslı veya mezun olunan okuldan alınacak (noter onaylı örneği)
  • Mal Bildirim Formu (EK-2)
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
  • Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Askerlik şubesinden alınacak, ıslak imza ve mühürlü)
  • Sağlık Kurulu Raporu
  • 3269 Sayılı Kanuna Tabi Görev Yaptığını belgeleyen ıslak imzalı hizmet belgesi
  • Merkezi kura ile atanmak istediğine ilişkin dilekçe örneği (EK-4)
  • Merkezi kura ile atanmak istemeyenlere ilişkin feragat dilekçesi örneği (EK-5)
* Sağlık Kurulu Raporu, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmalıdır.

* Sağlık Kurulu Raporuna mutlaka Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, veya bedensel özürlü olmadığı; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunup bulunmadığına ilişkin hususların yazılması,

* Ayrıca bilhassa psikiyatri uzmanının imza ve kaşesinin mutlaka sağlık kurulu raporunda bulunması gerekmektedir.

Ekleri:

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz