ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

Cezaevlerine Alınacak 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak Çalışmış Olanlardan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Sınavını Kazanan Adaylar Hakkında Duyuru

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılan Cezaevlerine Alınacak 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak Çalışmış Olanlardan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sözlü sınav sonucu açıklanmıştır. (EK-1)

Komisyonumuza verilen sınav müsaadesine istinaden;

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru unvanı için Başarı Listesinde ismi bulunan 110 adayın aşağıda belirtilen evrakları en geç 03 Şubat 2017 Cuma gününe kadar Komisyonumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

* Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen duyurulur. 19/01/2017

Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe (EK-3)
  • Öğrenim belgesinin aslı veya mezun olunan okuldan alınacak onaylı suret
  • Mal Bildirim Formu (EK-2)
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
  • Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Askerlik şubesinden alınacak, ıslak imza ve mühürlü)
  • Sağlık Kurulu Raporu
  • 3269 Sayılı Kanuna Tabi Görev Yaptığını belgeleyen ıslak imzalı hizmet belgesi
* Sağlık Kurulu Raporu, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmalıdır.

* Sağlık Kurulu Raporuna mutlaka Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, veya bedensel özürlü olmadığı; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunup bulunmadığına ilişkin hususların yazılması,

* Ayrıca bilhassa psikiyatri uzmanının imza ve kaşesinin mutlaka sağlık kurulu raporunda bulunması gerekmektedir.

EKLER:

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 19/01/2017