ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 


T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞITaşeron firma bünyesinde çalışıp 01.01.2018 tarih ve 3088 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilme talebinde bulunan personele 05-06-07 Mart 2018 tarihlerinde yapılan sınavlara ilişkin "Sözlü Sınav Sonucuna İlişkin Kesin Liste" EK-1’de yayınlanmıştır.

Sınavda başarısız olan 8 adayın ibraz ettikleri itirazların tümü sınav kurulunun kesin kararı ile reddedilmiş olup ilgililere tebligat çıkartılmıştır.
EKLER:

 

 

 

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 19/03/2018