ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

İZMİR ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK ALIMI İÇİN
SIRALAMALA VE SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURUDUR

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yapılacak olan 10 adet Sözleşmeli Mübaşir (EK-1) alımı için başvuran adayların merkezi sınav puanlarına göre yapılan sıralamaya ilişkin liste yayınlanmıştır.

Sınav ilanında İzmir için ayrılan 10 adet Sözleşmeli Mübaşirlik kadrosunun 10 katına karşılık gelen 100 kişi 16 Ekim 2017 tarihinde başlayacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. Sözlü sınava girecek adayların isimlerini ve sözlü sınav tarihlerini gösterir liste yayınlanmıştır (EK-2) (Sözlü sınava girecek adaylar, isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatten yarım saat önce kimlik belgeleri ile birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.)

Sözleşmeli Mübaşirlik Sözlü Sınavına girecek adaylardan istenilen belgeler :

  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak 2 adet ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (imzalanıp fotoğraf yapıştırılacaktır) (EK-4)
  • Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Askerlik şubesinden alınacak, ıslak imza ve mühürlü)
  • İlandaki Genel Şartların e) bendi gereğince (657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak) Sağlık Beyanı (Örnek EK-5)

Belgelerinin en geç 22 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde elden teslim etmeleri veya APS ile Komisyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Başvuruları diğer nedenlerle kabul edilmeyen adaylara ilişkin 20/09/2017 tarih ve 2017/2516 sayılı Komisyon kararı EK-3’da yayınlanacaktır.

EKLER:

HARİTA:

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 20/09/2017