ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

İZMİR ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ İÇİN
SIRALAMA VE UYGULAMA SINAVINA İLİŞKİN DUYURUDUR

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yapılacak olan 20 adet Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (EK-1) alımı için başvuran adayların merkezi sınav puanlarına göre yapılan sıralamaya ilişkin listeler yayınlanmıştır.

Sınav ilanında İzmir için ayrılan 20 adet Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği kadrosunun 20 katına karşılık gelen 400 kişi 30 Eylül 2017 tarihinde yapılacak uygulama sınavına girmeye hak kazanmıştır. Uygulama sınavına girecek olan adayların isimlerini ve uygulama sınav tarihlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-2) (Uygulama sınavına girecek adaylar, isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatten yarım saat önce kimlik belgeleriyle beraber İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.)

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 30 Eylül 2017 Cumartesi günü uygulama sınavına gireceklerdir. (Söz konusu uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların başvuruları esnasında bildirmiş oldukları klavye türleri EK-3 sayılı listede belirtilmiştir. İsminin karşısında klavye türü girilmemiş olan adaylar ile klavye türünü değiştirmek isteyen adayların 22 Eylül 2017 Cuma gününe kadar 0 (232) 411 20 00 - 1689 ve 1486 dahili numaralarından bizzat Komisyon Başkanlığımızı arayarak kullanmak istedikleri klavye türünü bildirmeleri gerekmektedir.

Başvuruları diğer nedenlerle kabul edilmeyen adaylara ilişkin 20/09/2017 tarih ve 2017/2516 sayılı Komisyon kararı EK-4’da yayınlanmıştır.

EKLER:

HARİTA:

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 20/09/2017