ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İZMİR CEZA İNFAZ KURUMLARI ve MANİSA CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN
SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURUDUR

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

20 Kasım 2017 tarihinde İzmir ve Manisa Ceza İnfaz Kurumları için yapılan Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınav sonuçlarını gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-1)(EK-2)

İzmir Ceza İnfaz Kurumlarına alınacak 3 adet Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği pozisyonu için; en yüksek kelimeyi yazan 9 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.

Manisa Ceza İnfaz Kurumlarına alınacak 2 adet Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği pozisyonu için; Sözlü sınava çağrılması gereken başarılı aday sayısı 6 iken, sözlü sınava çağrılacak aday sayısını belirleyen asgari doğru kelime sayısında eşit olarak yazan adayla birlikte 7 kişi sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sözlü sınava katılacakları gün, saat ve tarihler 28/11/2017 tarihinde İzmir Adliyesi Web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, aşağıda istenen evrakları en geç 24 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Komisyonumuzda olacak şekilde APS ile göndermiş olması veya elden teslim etmesi gerekmektedir.

İlgilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilanen duyurulur. 21/11/2017
İzmir ve Manisa Ceza İnfaz Kurumları için; Ceza İnfaz Kurumu Katibi Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler;

 • 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. Formların;
  • Anne, baba, Kardeşlerin varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında ve doğum yerlerinin yazılmış
  • Açık Adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net olarak yazılmış
  • Bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.
  • Formun en altında yer alan "Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan" kısmı tarafımızca doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir.)
 • 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (evli olanlar ayrıca eş ve çocuk bilgilerini gösterir şekilde Aile Kayıt Örneği göndereceklerdir)
 • 4 Adet Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Başsavcılıkları veya E-Devlet üzerinden)
 • Eş Durum Dilekçesi (ekte yer almaktadır, Bekar olan adaylarında doldurması gerekmektedir.)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (Askerlik Şubesi veya E-Devlet üzerinden)
 • Eş durum dilekçesi
 • Güvenlik Soruşturması

Ekler;

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 30/09/2017