ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İ Z M İ R
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR ADLİYESİ KADROLU İCRA KÂTİPLİĞİ ALIMI İÇİN SIRALAMALARA ve 04/02/2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN UYGULAMA SINAVINA İLİŞKİN DUYURUDUR

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yapılacak olan 65 adet Kadrolu İcra Kâtipliği alımı için başvuran adayların merkezi sınav puanlarına göre yapılan sıralamaya ilişkin liste EK-1'de yayınlanmıştır.

-Sınav ilanında İzmir için 65 adet Kadrolu İcra Kâtipliği kadrosunun 20 katına karşılık gelen 1300 kişi 04 Şubat 2017 Cumartesi günü yapılacak uygulama sınavına girmeye hak kazanmıştır.

-Uygulama Sınavına girecek olan adayların uygulama sınav tarihi ve saati ile klavye türlerini gösterir liste Ek-2'de yayınlanmıştır.

-Uygulama Sınavı Metinleri ile sınav esnasında uyulması gereken kurallar Adalet Bakanlığı internet sitesinde (www.pgm.adalet.gov.tr) 26 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmıştır (EK-3).

-Başvuruları diğer nedenlerle kabul edilmeyen adaylara ilişkin Komisyon kararı EK-4’de yayınlanmıştır.

-Kadrolu İcra Kâtipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 04 Şubat 2017 Cumartesi günü uygulama sınavına gireceklerdir. (Söz konusu uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların alfabetik sıraya göre uygulama sınavına girecekleri saatler ve başvuruları esnasında bildirmiş oldukları klavye türleri EK-2 sayılı listede belirtilmiştir. İsminin karşısında klavye türü girilmemiş olan adaylar ile klavye türünü değiştirmek isteyen adayların 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar 0232 411 20 00-1486 nolu hattan Başkanlığımıza başvurarak kullanmak istedikleri klavye türünü bildirmeleri gerekmektedir)

Kadrolu İcra Katipliği uygulama sınavı İzmir Adliyesi Sosyal Tesislerinde yapılacaktır. Adayların isimlerinin karşısında bulunan saatten en az 30 dakika önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

Uygulama Sınavı 50'şer kişilik gruplar halinde yapılacak olup, kendi isminin karşısında belirtilen saatte sınava katılmayan adaylar ayrıca sınava alınmayacaktır.

Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri Sınav Günü verilecektir.

Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı olmayan aday Uygulama Sınavına alınmayacaktır.

Sınava alınacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 27/01/2017

Ekler;

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 24/01/2017