ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSSYONU BAŞKANLIĞINCA CEZA İNFAZ KURUMLARINA YÖNELİK YAPILAN MÜLAKAT SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURUDUR

        İZMİR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE DİĞER (AKHİSAR, AKŞEHİR, ALANYA, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, DENİZLİ, DİNAR, ESKİŞEHİR, FETHİYE, MANİSA, MUĞLA, ÖDEMİŞ VE UŞAK) Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere personel alımına ilişkin İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan mülakat sınavı sonuçları aşağıda bulunan linklerde açıklanmıştır.
        Atanmaya hak kazanan ASİL adayların en geç 11/05/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar;

        1- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları "(İnfaz ve koruma memuru, Cezaevi Katibi, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Cezaevi Şoförü, Sağlık Memuru, Kaloriferci....vb) .................. görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı-vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engellerinin bulunup bulunmadığı"na ilişkin sağlık kurulu raporu, (Raporda belirtilmesi gerekmektedir)
        2-En son öğrenim durumlarını gösterir öğrenim(diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) belgesi (aslı veya noter onaylı örneği),
        3-Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Bilgisayar Teknisyenliği, Elektrik Teknisyenliği, İnşaat Teknisyenliği, Sıhhi Tesisat Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu ve Kaloriferciliği kazananların sertifika veya kurs bitirme belgesi (aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi veya noter onaylı örneği), Cezaevi Şoförlüğünü kazananların ehliyet örneği,
        4-Mal bildirim formu (Mal bildirim formu için tıklayınız...)
        5-İki adet biometrik fotoğraf,
        6-Askerlik durum belgesi (askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alınacaktır.),
        7-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin,

        Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

        27/04/2018 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 27/04/2018


Ekleri:     

İZMİR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) İzmir Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) İzmir Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
3) İzmir Şoför (CTE) Nihai Başarı Listesi
4) İzmir Cezaevi Katibi Nihai Başarı Listesi
5) İzmir Bilgisayar Teknisyeni Nihai Başarı Listesi
6) İzmir Elektrik Teknisyeni Nihai Başarı Listesi
7) İzmir Sağlık Memuru Nihai Başarı Listesi
8) İzmir Aşçı (CTE) Nihai Başarı Listesi
9) İzmir Kaloriferci (CTE) Nihai Başarı Listesi
10) İzmir Sıhhi TesisatTeknisyeni Nihai Başarı Listesi

AKHİSAR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) AKHİSAR Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) AKHİSAR Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
3) AKHİSAR Şoför (CTE) Nihai Başarı Listesi
4) AKHİSAR Kaloriferci (CTE) Nihai Başarı Listesi

AKŞEHİR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listesi

1) AKŞEHİR Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

ALANYA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) ALANYA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) ALANYA Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
3) ALANYA Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

ANTALYA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listesi

1) ANTALYA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi

AYDIN Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listesi

1) AYDIN Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

BURDUR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listesi

1) BURDUR Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

DİNAR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) DİNAR Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) DİNAR Aşçı (CTE) Nihai Başarı Listesi

DENİZLİ Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) DENİZLİ Elektrik Teknisyeni Nihai Başarı Listesi
2) DENİZLİ Aşçı (CTE) Nihai Başarı Listesi

ESKİŞEHİR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) ESKİŞEHİR Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) ESKİŞEHİR Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

FETHİYE Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) FETHİYE Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) FETHİYE Kaloriferci (CTE) Nihai Başarı Listesi
3) FETHİYE Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi
4) FETHİYE İnşaat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi
5) FETHİYE Aşçı (CTE) Nihai Başarı Listesi

MANİSA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) MANİSA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) MANİSA Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
3) MANİSA Şoför (CTE) Nihai Başarı Listesi
4) MANİSA Cezaevi Katibi Nihai Başarı Listesi

MUĞLA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) MUĞLA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) MUĞLA Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

UŞAK Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listesi

1) UŞAK Sıhhi Tesisat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi

ÖDEMİŞ Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Nihai Başarı Listeleri

1) ÖDEMİŞ Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
2) ÖDEMİŞ Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
3) ÖDEMİŞ Aşçı (CTE) Nihai Başarı Listesi

 

*Gönderilecek Belgelere İlişkin Bilgi Listesi

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz