ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURUDUR

28 Ocak 2017 tarihinde yapılan Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınav sonuçlarını gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-1)

38 adet Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği pozisyonu için Sözlü Sınava çağırılması gereken başarılı aday sayısı 114 iken, sözlü sınava çağırılacak aday sayısını belirleyen asgari doğru kelime sayısında eşit olarak yazan adaylarla birlikte 123 aday Sözlü Sınavlara katılmaya hak kazanmıştır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sözlü sınava katılacakları gün, saat ve tarihler ayrıca ilan edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, aşağıda istenen evrakları en geç 01 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Komisyonumuzda olacak şekilde göndermiş olması veya elden teslim etmesi gerekmektedir.

İlgilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilanen duyurulur. 28/01/2017

Ceza İnfaz Kurumu Katibi Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler;

 • 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. Formların;
  • Anne, baba, Kardeşlerin varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında yazılmış
  • Açık Adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net olarak yazılmış
  • Bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • 4 Adet Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı(E-Devletten alınan kayıtlar geçerli olmayacaktır.)
 • Eş Durum Dilekçesi
 • Erkekler için Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Askerlik Şubeden alınacak, ıslak imzalı - mühürlü)

Ekler;

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 28/01/2017