ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

Sözleşmeli Cezaevi Katipliği Sınavını Kazanan Adaylar Hakkında Duyurudur

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılan Sözleşmeli Cezaevi Katipliği sözlü sınav sonucu açıklanmıştır. Komisyonumuza verilen sınav müsaadesine istinaden;

Sözleşmeli Cezaevi Katibi unvanı için Başarı Listesinde ismi bulunan ilk 38 adayın aşağıda belirtilen evrakları 17/03/2017 tarihine kadar Komisyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

* Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen duyurulur. 28/02/2017

Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • Erkek adaylar için Askerlik Durumunu Gösterir Belge, (Askerlik şubesinden alınacak, ıslak imza ve mühürlü)
  • Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe (EK-3)
  • Öğrenim belgesinin aslı veya mezun olunan okuldan alınacak onaylı suret (noter tasdikli örneği)
  • Mal Bildirim Formu (EK-2)
  • Sağlık Kurulu Raporu
  • Bilgisayar veya Daktilografi sertifikasının orjinali veya onaylı örneği,
  • 2 Adet vesikalık fotoğraf

* Sağlık Kurulu Raporu, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmalıdır.

* Sağlık Kurulu Raporuna mutlaka Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, veya bedensel özürlü olmadığı; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunup bulunmadığına ilişkin hususların yazılması,

EKLER:

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 28/02/2017