ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

 
T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında;

Taşeron firma bünyesinde çalışıp sürekli işçi kadrolarına geçirilme talebinde bulunan personellerden başvurusu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen adaylara ilişkin, Komisyonumuzca yapılacak olan sözlü sınav tarih ve saatlerini gösterir liste ekte yayınlanmıştır.

İlgililerin, isimlerinin karşısında belirtilen sözlü sınav zamanından en az 15 dakika önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu (A Blok, 2. Kat) önünde nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EK:

 

 

 

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 28/02/2018