ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

İZMİR ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURUDUR

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

Sözleşmeli Zabıt Katibi Adayları için;

30 Eylül 2017 tarihinde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği UYGULAMA SINAVI sonucu (EK-1) yayınlanmıştır.

20 adet Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 60 (20x3=60) iken, sözlü sınava çağrılacak aday sayısını belirleyen asgari doğru kelime sayısındaki (123 doğru kelime sayısı) eşitlik nedeniyle en çok doğru kelime yazan 62 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayın isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır (EK-2).

Sözlü sınava girecek adaylar, isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatten yarım saat önce kimlik belgeleri ile birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri en geç 4 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde elden teslim etmeleri veya APS ile Komisyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler :

  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak 2 adet ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (imzalanıp fotoğraf yapıştırılacaktır) (EK-3)
  • Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Askerlik şubesinden alınacak, ıslak imza ve mühürlü)
  • İlandaki Genel Şartların e) bendi gereğince (657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak) Sağlık Beyanı (Örnek EK-4)
  • Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Yüksekokulların Adalet Programı ve Adalet Önlisans Programı mezunu olanların Mezuniyet Belgesi

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur 30/09/2017.EKLER:

HARİTA:

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 30/09/2017