ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

 T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ZABIT KÂTİPLİĞİ
UYGULAMA SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DUYURU

 

            İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından gerçekleştiren görevde yükselme Zabıt Kâtibi unvanına ilişkin uygulama sınavında en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak yapılan puanlara göre sıralama sonucunda Zabıt Kâtipliği yazılı sınavına katılmaya hak kazanan/hak kazanamayan adayların isimleri Ek-1'de yer almaktadır.
            İlgililere ilânen duyurulur. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 01/06/2016


Eki :      1) Yazılı Sınava Hak Kazanan/Kazanamayan Adayların Listesi


NOT : Uygulama sınavında başarılı olup 17/07/2016 tarihinde yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav ücretlerini 16/06/2016 - 22/06/2016 tarihleri arasında yatırması ve www.meb.gov.tr adresinden başvurularını yapması gerekmektedir.

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 01/06/2016