T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ETKİ ALANI (DOMAIN) / PORTAL HESABI  PAROLA YENİLEME TALEP FORMU
ADI :
SOYADI   :
BAKANLIK SİCİLİ  :
GÖREV YERİ ve BİRİMİ     :
 
Örnek: Ankara Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı
GÖREVİ    :
İŞ TELEFONU  :
CEP TELEFONU :
HESAP ADI  :
Domain      : Bilgisayar Açılış
Portal         :Uyap'a Giriş
BİDB ŞİFRE TALEP FAKS NUMARASI :

0 (312) 296 88 99

 

Yukarıda açık kimliği belirtilen, şahsıma ait Etki Alanı (Domain) / Portal hesabı parolasının yenilenerek tarafıma bildirilmesini ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu arz ederim.

 

Kurum Amirinin Onayı (Hakim veC. Savcıları Hariç)

Adı Soyadı   :
Unvanı  :
Tarih   :
İmza     

   

Parola Talebinde Bulunan

   
Adı Soyadı   :
Unvanı  :
Tarih   :
İmza     

   


Açıklama:
1. Bilgiler okunaklı ve kısaltma yapmaksızın yazılmalıdır. Okunamayan, eksik veya yanlış yazılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 . Parolalar, bilgi güvenliği gereğince hassasiyetle korunmalıdır. Sıklıkla yapılan parola değişikliği talepleri, Güvenlik Politikası gereğince soruşturma nedeni sayılabilir.
3 . Amir onayı taşımayan talep formları değerlendirmeye alınmayacaktır (Hakim ve Cumhuriyet Savcıları hariç)