RESMİ KURUMLAR

KORUMA KURULLARI

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinden iletilen suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, iş yeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerinisağlamak, diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak gibi görevleri yerine getirir. 

KORUMA KURULLARI ÜYELERİ 

KORUMA KURULU BAŞKANI CUMHURİYET BAŞSAVCISI VEYA GÖREVLENDİRİLECEĞİ CUMHURİYET SAVCISIDIR. 
Ü Y E L E R: 
1 - Baro temsilcisi, 
2 - Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, 
3 - Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenecek bir Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, 
4 - Denetimli serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürü, 
5 - Milli Eğitim Müdürü, 
6 - Sosyal Hizmetler Müdürü, 
7 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcisi, 
8 - İş Kurumu Müdürü, 
9 - Ziraat ve Halk Bankası Müdürleri, 
10-Varsa. Ticaret ve Sanayi Odası , 
11-Ziraat Odaları, 
12-Borsalar, 
13-Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Yöneticileri 
14-Varsa Kamuya ait fabrikalar ile istekleri halinde o yerde şubesi bulunan Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıf Yöneticileri 
15-Özel Bankaların Yönetici Seviyesindeki temsilcilerinden, 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından uygun görülenler katılımı ile oluşur. 
* Üyelerin görev süreleri 2 yıldır,görev süresi sona eren tekrar görevlendirilebilir. 
* Cumhuriyet Başsavcısının onayı ile koruma kurulu üyeleri dışında kişi ve kurumların temsilcileri kurul toplantılarına katılımcı olarak davet edilebilir veya katılımcı olarak katılmayı isteyenlerin de talepleri kabul edilebilir. 
* Koruma Kurulları her ay ve takip ayların ikinci haftasında uygun görülecek günde toplanır ve yeterli çoğunluğun oluşması takdirinde toplantı gündemi açılır. 

KORUMA KURULUNUN GENEL AMACI

Hakkında hapis cezası verilen ve ceza infaz kurumuna gönderilen hükümlü sosyal hayattan ayrılmıştır. Hükümlünün, eğitilerek ıslahı ve sosyal hayata uyum sağlaması için cezaevlerinde buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Bu kapsamda eğitim öğretim kurslarının yanı sıra meslek edindirme kursları düzenlenmekte ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmektedir.Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler buna rağmen dışarıda yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirme konusunda bir takım sorunlarla karşı karşıya gelmektedir.Bu nedenle tahliye sonrasında sorunlarının çözümünde ,hükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamalarında yardıma ihtiyaçları olacaktır. 


 

 

T.C. Adalet Bakanlığı İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

--Bünyamin ÖZDEMİR--