Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 YILI TERCÜMAN LİSTESİ BAŞVURULARI KABUL EDİLEN, RET EDİLEN VE YEMİN ETMESİ GEREKEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
  01.12.2023

  T.C.

  İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

   ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

         İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca tanzim edilecek olan 2024 Yılı Tercüman Listesi için kabul edilen başvurulara ait liste yayınlanmıştır. (EK-1)

         2024 Yılı Tercüman Listesi için ret edilen başvurulara ait liste yayınlanmıştır. (EK-2)

         2024 Yılı Tercüman Listesi için yemin edecekleri gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-3)

        Yemin 14.12.2023 Perşembe günü Saat:14.30’da ettirilecek olup, yemine katılacak adayların nüfus kimlik belgeleri ile birlikte İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.     

          Yemine katılmayan adaylar 2024 Yılı Tercüman Listesine alınamayacaktır.  

          İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 01.12.2023

   

   

   

  EK-1 2024 Yılı Tercüman Listesi için başvurusu KABUL edilenlere ilişkin liste

  EK-2 2024 Yılı Tercüman Listesi için başvurusu RET edilenlere ilişkin liste

  EK-3 2024 Yılı Tercüman Listesine ilk defa başvurmuş adaylardan yemin etmeye hak kazananları gösterir liste

   

   

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr