Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 YILI TERCÜMAN LİSTESİ İÇİN MAZERETLİ YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  15.12.2023

  T.C.

  İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

   ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca tanzim edilecek olan 2024 Yılı Tercüman Listesi için 14.12.2022 Perşembe günü saat:14.30’da yemin merasimi düzenlenmiş olup, katılamayan adaylar için 21.12.2023 Perşembe günü Saat.14.30’da mazeretli yemin merasimi yapılacaktır.

  Yemin merasimine katılacak adayların nüfus kimlik belgeleri ile birlikte yemin saatinden en az on beş dakika önce İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.

  Yemin merasimine katılmayan adaylar 2024 Yılı Tercüman Listesine alınmayacaktır.

  İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 15.12.2023    

     

        

         

   

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr