Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı Başvuruları

  T.C. İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

  ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLE İLGİLİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK OLARAK BELİRLENEN ADAYLARIN EVRAK TESLİMİNE İLİŞKİN DUYURU

   

  4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D  maddesi uyarınca İzmir/Menemen R Tipi Ceza İnfaz Kurumunda temizlik görevlisi unvanında istihdam edilecek 5 Sürekli İşçi Alım İlanı Kapsamında başvurular 04/03/2021 – 08/03/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak alınmıştır.

  Söz konusu alım ilanının "Kura İşlemleri ve Esasları Başlıklı 'C' bölümünde belirtilen hüküm doğrultusunda başvuran adayların kura çekimi 17.03.2021 tarihinde saat 11:00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda Altındağ 5. Noteri huzurunda gerçekleştirilmiştir." Kura çekimine müteakip kura sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden aynı gün içinde ilan edilmiştir. Kura çekimi ile açık iş sayısının 4(dört) katı aday asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenmiştir.

  Çekilen kura sonucu asil ve yedek olarak belirlenen adayların 22.03.2021- 26.03.2021 tarihleri arasında ilanda belirtilen evrakları Konak Kafede (İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri Yanı) bulunan evrak teslim merkezine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınav hakkından feragat etmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Belirtilen süre içerisinde evrak teslimi yapmayan adayların yerine, yedek aday listesinde belirtilen sıralamaya göre adaylar çağrılacaktır.

  Sözlü sınav tarihleri 06.04.2021 ve devam eden günlerinde yapılacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adayların sözlü sınav tarihleri Komisyon Başkanlığımızca izmir.adalet.gov.tr sitesinde açıklanacaktır. Adayların siteyi takip etmesi gerekmektedir.

  Adaylara Adliye girişinde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacak olup, Adliyeye girişlerde İzmir Adliyesi A kapısını kullanmaları, evrak teslimi sırasında COVID-19 salgın hastalığı kapsamında Sağlık Bakanlığı ile İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan sosyal mesafe ve maske gibi tüm tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

  İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 19.03.2021

  SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi,

  2. EK-2 Beyan Formu (Beyan formunun bilgisayar ortamında doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.),

  3. Diplomanın onaylı sureti (Onaylı olmayan diploma suretleri aslı görülerek Komisyon Başkanlığımızca onaylanacaktır.) ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,

  4. EK-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-3 Formun 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir.

  5. Askerlik durum belgesi (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı)

  6.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.

   

  EKLER

  1- EK-2 Beyan Formu

  2- EK-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

   

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 İZMİR ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 5089 - Toplam : 2472800 kişi ziyaret etmiştir.