Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  CTE SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU ALIMI BEDEN BİLGİLERİ FORMUNA DAİR DUYURU
  07.11.2023

  T.C.

  İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  29/12/2005 tarihli ve 260387 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği ile ceza infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma başmemuru ve memurlarına verilecek giyim eşyaları düzenlenmiş olup, anılan Yönetmeliğin 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında; yardımın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce temin edilerek hak sahibi personele görevi esnasında giyilmek üzere aynî olarak verileceği belirtilmiştir.

  Bu itibarla; 04.10.2023 tarihli sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yapılan ilanda başarılı olup evrak teslimi yapan ve halen işlemleri devam eden İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının görevlerine başlamalarına yönelik yapılan ön hazırlık çalışmaları kapsamında;

  EK-1’de bulunan Beden Bilgileri Beyan Formunun doldurularak, ab243315@adalet.gov.tr mail adresine 14.11.2023 tarihine kadar gönderilmesi hususu tebliğ olunur.

   

  EK-1-   Beden Bilgileri Beyan Formu

   

   

   

   

  İzmir Adliyesi Santral Numarası: 0232 411 20 00

  Komisyon Başkanlığı Dâhili Numaraları: 2590 veya 1488

   

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr