CTE SÜREKLİ İŞÇİ NİHAİ BAŞARI DUYURUSU

  T.C.

  İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

  4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 04/03/2021-08/03/2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 17.03.2021 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılarak açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl aday ve aynı sayıda yedek aday belirlenmiştir.

  Kura ile belirlenen adaylar 22.03.2021-26.03.2021 tarihleri arasında Komisyon Başkanlığımıza evrak teslimi yapmıştır. 05.04.2021 tarihli ilanımız ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanmış olup adayların 09.04.2021 tarihinde sözlü sınavları yapılmıştır.

  Bu itibarla;

  Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sonuç sorgulama ilânın en altında yer almaktadır. Başarı durumu asıl kazanan olanların aşağıda listelenmiş belgeleri 18.06.2021 Cuma gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir.

  İlgililere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak olup ilânen duyurulur. 04.06.2021

  Teslim Edilmesi İstenilen Belgeler:

  • Mal Bildirimi (EK-1),
  • Diploma onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi, muafiyete ilişkin belge veya tecil belgesi),
  • Askerlikten muaf olan adaylar için muafiyet raporunun fotokopisi,
  • Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe (EK-2),
  • Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,

   

   

  Ek:

  1. Mal Bildirimi
  2. Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe

   

   

   

  T.C. KİMLİK NO
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu