İZMİR 1, 2, 3. CEZA İNFAZ KURUMLARI ve TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU İÇİN  ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUDUR

  T.C.

  İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

  Sayı    : 2020/3120  Muh   19.08.2020

   

   

  İZMİR 1, 2, 3. CEZA İNFAZ KURUMLARI ve TUTUKEVLERİ

  İZLEME KURULU İÇİN  ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUDUR

   

   

              4681 sayılı Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “İzleme kurullarının üyeleri, 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı şartlara durumları uygun olan kişilerden resen veya o yerdeki ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak ya da o yerin en büyük mülki amirinin yardımıyla belirlenecek olanlar ile doğrudan başvuranlar arasından adli yargı adalet komisyonunca oy birliğiyle seçilirler.” amir hükmü ile 01/09/2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başlıklı 3. Maddesinde belirtilen "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve on gün içinde 14/06/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılır." amir hükmü gereğince;

   

              İzmir 1, 2, 3 Nolu Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının her birinin boşalan üyeliklerine 5 asil ve 3 yedek üye olmak üzere toplam 24 üye seçimi yapılacağından; aşağıda belirtilen vasıflara haiz adayların ekte belirtilen evraklar ile birlikte başvurularını 01 Eylül 2020 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında ab243343@adalet.gov.tr veya ab243315@adalet.gov.tr mail adresine göndermeleri hususu,

              İlanen tebliğ olunur.                 

                     

   

                                                                                                                                                                   İbrahim KORKMAZ                

                                                                                                                                                    İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi  

                                                                                                                                                                Adalet Komisyonu Başkanı       

                                                                                    

   

   

  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğine seçilebilme şartları:

              * Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.

              * Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

              * Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

              *Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak

              *Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki işlere taraf olmamak.

              *Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görmemiş olmak.

              *Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik,vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmamak.

   

   

  Ek-1: İzleme kurulu ilanda istenicek belgeler için tıklayınız.

  Başvuru Usulü:

  Ek-1 de belirtilmiş olan belgeler eksiksiz olarak tamamlanıp okunaklı şekilde tarandıktan sonra yukarıda belirtilen mail adreslerine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

   

   

   

  Bilgi İçin:

  Adres      : İzmir Adliye Sarayı 35050    Bayraklı -İZMİR     

  Santral    : (232) 411 20 00 (Dahili-2590)                              Fax : (232) 411 24 02

  E-Posta   : ab243343@adalet.gov.tr                                      E-Posta  : ab243315@adalet.gov.tr

  Adres

  Adalet Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Bayraklı / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 İZMİR ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 3552 - Toplam : 765359 kişi ziyaret etmiştir.