Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  İZMİR ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN CTE KADROLU TEKNİSYEN ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURU
  09.06.2022

  T.C.

  İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

  Foça Açık Ceza İnfaz Kurumuna ataması yapılacak olan Kadrolu Veteriner Sağlık Teknisyenliği, Sıhhi Tesisat Teknisyenliği, Süt İşleme Teknisyenliği ve Elektrik Teknisyenliği unvanları alımlarına ilişkin İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sözlü mülakat sınavı sonuçları aşağıda bulunan linkte açıklanmıştır.

  Atanmaya hak kazanan ASİL adayların en geç 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar;

  1. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. …………… Teknisyeni olur.” İbaresinin yer aldığı sağlık kurulu raporu, (kazanılan unvan tam olarak yazdırılmalı)
  2.  Son öğrenim durumlarını gösterir belge (diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) (aslı  veya noter onaylı örneği),
  3. KPSS sonuç belgesi,
  4. Mal bildirim formu (EK-1),
  5. İki adet biometrik fotoğraf,
  6. Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alınacaktır.),
  7. Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin (EK-2),
  8. Sertifika veya kurs bitirme belgesi,
  9. Transkript

   

  Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

  09.06.2022 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

   

  EK - 1 -   Mal bildirim formu

  EK – 2-  Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetli yükümlü olmadığına dair dilekçe

   

   

   

   

  T.C KİMLİK
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu