Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İZMİR ADALET KOMİSYONUNCA YAPILAN CTE SÖZLEŞMELİ AŞÇI, TEKNİSYEN, ŞOFÖR, SAĞLIK MEMURU, HEMŞİRE ALIMINA İLİŞKİN DUYURU
  04.10.2023

    T.C.

  İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

   

  İZMİR Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Sağlık Memuru, Hemşire, Aşçı, Şoför, Elektrik Teknisyeni ve Elektronik Teknisyeni ünvanı alımına ilişkin İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sözlü mülakat sınavı sonuçları aşağıda bulunan sonuç sorgulama ekranında açıklanmıştır.

  ASIL olarak kazanan adayların tam teşekkülü devlet hastanelerine sevki Komisyonumuzca sağlanacaktır.  İşlemlerin ivedilikle tamamlanabilmesi için adayların Açık Adres Beyan Bildirim Dilekçesine (EK-1) mevcut adresini net ve tam bir şekilde yazması gerekmektedir.( Adayların halen oturduğu adres ile kayıtlı bulunduğu adresin farklılık göstermesi sorun teşkil etmemektedir. Beyan edilen açık adrese göre hastaneye sevki yapılacaktır. )

  Tüm asil adayların evrakları Komisyonumuza teslim edildikten sonra ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden sevk için hastane belirlemesi istenecek olup, belirlenecek hastanelerle yazışmalar tamamlandıktan sonra ilgili hastaneler ya da Komisyon Başkanlığımızca adaylarla ayrıca irtibata geçilecektir.

  1- En son öğrenim durumlarını gösterir ilgili öğretim kurumunca, başka yer Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir yapılmış veya noterce onaylanmış diploma sureti, geçici mezuniyet belgesi vs. (E-Devlet çıktısı kabul edilmemektedir.) (Evraklarını elden teslim edecek adayların onay işlemi Komisyon Başkanlığımızca yapılacak olup belge aslı ile bir fotokopisinin getirilmesi yeterlidir.)

  2- KPSS sonuç belgesi

  3- Mal bildirim formu (EK-1)

  4- İki adet biometrik fotoğraf

  5- Askerlik durum belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgelerinin asıllarını ibraz etmesi gerekmektedir.) (Askerlikten muaf olan adayların ise muaf olduğuna dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekmektedir.)

  6- Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin (EK-2)

  7- Sertifika veya kurs bitirme belgesi (Aşçı ve Teknisyen ünvanı için)

  8- Transkript (Teknisyen ünvanı için)

  Atanmaya hak kazanan ASİL adayların yukarıda istenilen evrakları en geç 11.10.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza APS posta yoluyla veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

  ASİL olarak kazanan adaylardan herhangi bir sebepten dolayı atamaya esas evraklarını Komisyonumuza ibraz etmeyecek olan adayların belirtilen tarihe kadar feragat dilekçesi ile kimlik fotokopisini Komisyon Başkanlığımıza elden bizzat teslim etmeleri veya başka yer Komisyon Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

  04.10.2023 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

   

  EK-1- Açık Adres Beyan Bildirimi

  EK -2-  Mal bildirim formu

  EK –3-  Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetli yükümlü olmadığına dair dilekçe

   

  İzmir Adliyesi Santral Numarası: 0232 411 20 00

  Komisyon Başkanlığı Dâhili Numaraları: 2590 veya 1488

   

   

  TC KİMLİK NO
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu