Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Şoförlük Kurum içi Ünvan Değişikliği Uygulama Sınavı
  30.04.2024

  Şoförlük Kurum içi Ünvan Değişikliği Uygulama Sınavı

  30.04.2024


  T.C.

  İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU

    

  İ       L      Â     N

   

  Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (a) bendinde belirtilen “Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği veya hizmet gereği olarak ve atanacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.” ibaresine istinaden, iş ve kadro durumu düşünülerek yine aynı yönetmeliğin 5. Maddesinin, d) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen memur unvanında çalışanlar için şoför unvanına geçmek için talepler toplanacaktır.

  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6. Maddesindeki “Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:” ibaresi gereği aynı yönetmeliğin 6. Maddesinin 8-a,b bentleri uyarınca şoför kadrosuna atanabilmek için aranılan şartları taşıması gerekmektedir.

  Bu itibarla Komisyonumuzca yapılacak olan şoförlük uygulama sınavına istinaden;

  İzmir Merkez Adliyesinde görev yapan ve aşağıda yazılı şartları taşıyan memur unvanında çalışanların, şoför unvanı için unvan değişikliği başvurularına ilişkin başvuru formlarını ve ehliyet fotokopilerini 02.05.2024 Perşembe gününden itibaren en geç 09.05.2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza (A Blok 3. Kat soldaki oda – Dâhili No: 2591) eksiksiz olarak teslim etmeleri hususu ilân olunur. 30.04.2024

   

  EK: 1- Unvan Değişikliği Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız.)

   

  Not:

   

  1- Başvuru için başvuru formuna ek olarak ehliyet eklenmelidir. (Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı,  1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.)

   

  2- Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. Maddesinin, d) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen unvanda olan memur kadrosunda bulunan personelin müracaatı değerlendirilecektir.

   

  3- 4/A Kadrolu personel unvan değişikliğine tabidir. Sözleşmeli personel ve aday memurlar talepte bulunamaz.

   

  4- Şartları taşıyan personel için şoförlük uygulama sınavı yapılacak olup uygulama sınavına ilişkin tarih ve saat daha sonra ilân edilecektir.   

  Adres

  Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR

  Telefon

  Telefon: 0232 411 20 00

  Faks: 0232 435 04 37

  E-Posta

  izmircbsisaretadalet.gov.tr